Cookie beleid vv HSC

De website van vv HSC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

VOG

Aanvragen verklaring omtrent het gedrag

De voetbalvereniging H.S.C. heeft besloten om voor alle leiders en trainers een VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG gratis aan te vragen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie bij H.S.C. De VOG aanvraag wordt ingediend bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De leiders en trainers krijgen de komende weken informatie en instructies hoe de VOG moet worden aangevraagd.

Om kennis te nemen wat wel en niet van onze leden verwacht mag worden hebben wij een notitie geschreven met als titel Preventief beleid omtrent ongewenst gedrag.

 

Preventief Beleid Omtrent Ongewenst Gedrag.

Binnen de voetbalvereniging H.S.C. horen wij iedereen met respect te behandelen, als voorbeeld hebben wij het protocol normen en waarden vastgesteld waarin is aangegeven hoe we met elkaar omgaan ( normen en waarden maakt onderdeel uit van ons vastgesteld beleidsplan).

Wij willen een omgeving creëren waarin iedereen zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen.

Ongewenst gedrag valt hierbij niet te tolereren. Onder ongewenst gedrag verstaan wij: pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele intimidatie.

In onze maatschappij vinden er steeds meer excessen plaats op het gebied seksuele intimidatie en misbruik. In verenigingen met veel jongeren is het noodzakelijk dat er gedragsregels worden opgesteld om ongewenst gedrag ( m.n. seksuele ) te voorkomen. Het is de bedoeling dat er regels worden opgesteld voor begeleiders en coaches. De gedragsregels zijn er voor bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en begeleider/trainer te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

We hebben als vereniging de plicht om met vrijwilligers een gesprek aan te gaan waarom iemand jeugdleider of trainer wil worden. Een goed aanname beleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aanname beleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen onze vereniging een functie te vervullen.

Het is dus van belang om een kennismakingsgesprek te voeren, referenties na te trekken, een verklaring omtrent gedrag aan te vragen, de begeleider lid van de bond maken waarmee hij onder het tuchtrecht valt en er voor zorgen dat de begeleider bekend is met de gedragsregels.

Als sluitstuk is er een vertrouwenspersoon geworven in de persoon van Fokke van der Leij, die het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie is waar iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, of daar een vraag over heeft, mee kan praten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen in de vereniging; ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

Er zijn twee bijlagen die belangrijk zijn en waarvan kennis te nemen, deze zijn te vinden op www.nocnsf.nl/vog/aanvragen

Het eerste document gaat over het meldingsprotocol:

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van vermoedens van seksueel misbruik en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder die naar het protocol handelt, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting, te handelen op de vastgelegde manier. Onderdelen hiervan zijn:

1 wat is seksueel gebruik.

2 signaleringstaak van de medewerkers.

3 meldingsplicht bij signalen van seksueel misbruik.

4 voorlopige zwijgplicht na een melding.

5 hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik.

De tweede bijlage betreft een gedragscode voor m.n. de trainers en coaches. Deze bestaat uit twee onderdelen, het eerste deel gaat over hoe de trainers en coaches zich moeten gedragen naar de minderjarige kinderen en het tweede deel gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en het sanctie beleid. Om er zeker van te zijn dat de begeleiding kennis heeft genomen van de gedragscode zal deze worden ondertekend door zowel de vrijwilliger als het bestuur.

 

Het Bestuur.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!