Nieuwsbrief: Toekomst HSC?

1 september 2021 21:00


Beste leden van de voetbalvereniging v.v. HSC,

Zoals we jullie hebben geïnformeerd,  heeft het bestuur van v.v. HSC een werkgroep geformeerd met als titel: “Toekomst v.v. HSC”.
De opdracht luidde: onderzoek doen naar de haalbaarheid van de overstap van prestatievoetbal op zondag, naar prestatievoetbal op zaterdag, ingaande het seizoen 2022/2023.

Duidelijk is dat er in het amateurvoetbal een sterke beweging gaande is van zondag naar zaterdag voetbal. Inmiddels hebben er veel traditionele zondag voetbalverenigingen de overstap gemaakt naar de zaterdag. De verwachting is dat de komende jaren deze trend zich zal voortzetten.

De werkgroep “Toekomst v.v. HSC” heeft de afgelopen periode vele meningen en het draagvlak om prestatief op de zaterdag te gaan voetballen geïnventariseerd. Er is gesproken en meningen zijn gepeild met ereleden, oud HSC en sponsoren. Verder is er tijdens een lunchbijeenkomst door de werkgroep “Toekomst v.v. HSC” uitgebreid gesproken met de selectie van v.v. HSC zondag en haar stafleden.
Immers, in het geval dat v.v. HSC prestatief op de zaterdag gaat voetballen, betekent dat voor de huidige zondag selectie de grootste verandering.

Het bestuur van v.v. HSC is tot de conclusie gekomen dat het een zeer serieuze overweging is om ingaande het nieuwe seizoen 2022/2023 prestatief op de zaterdag te gaan voetballen. In geval wij dit voor 01-10-2021 aan de KNVB laten weten, zal horizontale overplaatsing plaatsvinden, wat inhoudt dat het eerste elftal in dezelfde klasse zal uitkomen (derde klasse) als nu het geval is. 
Daarnaast zal v.v. HSC recreatief voetbal op de zondag blijven faciliteren.

Graag willen wij nog een informatie avond organiseren op maandag 13 september a.s. aanvang 20.00 uur, in ons clubhuis waar uiteraard iedereen welkom is en uiteraard vragen en/of opmerkingen gesteld kunnen worden. In geval er nu al vragen en/of opmerkingen zijn, laat ons dat per mail weten op bestuur@vv-hsc.nl .

Tot slot….

Als bestuur en werkgroep “Toekomst v.v. HSC” realiseren we ons dat tijdens een algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen van onze leden een besluit wordt genomen.

Hopend met bovenstaand bericht iedereen naar behoren te hebben geïnformeerd.


Met sportieve groet,

Hans Nijland

Voorzitter HSC


Johan Boelmans

Voorzitter werkgroep toekomst HSC.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!